Zavedení podnikového informačního systému

ERP Helios

Moduly Helios Orange  

Tisk stránky

EKONOMIKA A FINANCE

Účetnictví
Související dodatečné náklady
Banka

    - Kartové centrum
Pokladna
Majetek
Finanční analýzy
Evidence závazků

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

- Time sheet, expense sheet
- Úlohy a aktivity
- Kapacitní plánování
- Vazby na účetnictví - fakturace, plánování, rozpočty
- Vazby na CRM

SERVIS
- Generování servisní zakázky
- Objednávka náhradních dílů
- Evidence servisních úkonů
- Automatické generování faktur
- Automatické zaúčtování
- Sledování spotřeby náhradních dílů
- Statistiky typů závad, spotřeby ND

ZEMĚDĚLSTVÍ

Sklady zvířat

    - Karty zvířat

CELNÍ SOFTWARE

Cla  

- Zjednodušené postupy a SCP
  - Příprava fakturace
  - Záruční listy
  - NCTS vydaný
  - NCTS přijatý
  - ECS vývoz
  - INTRASTAT

PŘEPRAVNÍ SLUŽBY

Spedice
Sběrná služba
  -
Námořní a konternejová přeprava
  - Letecká přeprava
Pravidelné přepravy
Nabídky přepravy

DOPRAVA

 Doprava 

  - Sledování údržby
  - Příprava fakturace
Kniha jízd
Cestovní náhrady
Silniční daň
Platební karty

VÝROBA

Výroba
  -
Technická příprava výroby
  - Varianty výrobků
Řízení výroby
Odvádění výroby (operací)
Kapacitní plánování

MANAŽERSKÉ VYHODNOCOVÁNÍ

Manažerské rozhraní
Řízení peněžních toků
Finanční analýza
 

  - Přeúčtování režií
Účetní výkazy 

  - Mezinárodní účetní standardy
Kalkulace

LIDSKÉ ZDROJE

Mzdy 

  - Personalistika
  - Statistické výstupy
  - Účtování mezd
  - Mzdové kalendáře

STYK SE ZÁKAZNÍKY

Fakturace a pošta 

  - Zádržné
  - Skonta
Pokladní prodej 

  - Věrnostní program
CRM řízení vztahů se zákazníky 

  - Kontaktní centrum
  - Kalendáře

OBCHOD

Sklad

- Výrobní čísla
- Různé měrné jednotky
- Čárové kóy
- Celní sklad a AZS
Nákup a prodej

- Kusovníky
- Internetový obchod REDENGE shop