Zavedení Helios Orange  

Tisk stránky
Abyste mohli systém Helios Orange používat s maximálním komfortem, nabízíme vám promyšlený systém návazných služeb. Jsou vám k dispozici od chvíle, kdy se rozhodnete zakoupit příslušný informační systém, a provází vás i v průběhu jeho zavádění a provozu. Všechny služby jsou díky široké síti autorizovaných partnerů velmi snadno dostupné. Každý z autorizovaných partnerů přitom absolvuje proces autorizace tak, abyste měli záruku, že nabídka služeb je vždy v souladu s vysokými standardy společnosti REDENGE.

 

 

Konzultační služby

Jsou poskytovány již od prvního kontaktu s vámi. Začínají analýzou informačních potřeb vaší společnosti, na jejímž základě je doporučen typ sytému a jeho konfigurace. Naši konzultanti jsou připraveni pomoci vám s metodikou zpracování firemních procesů a s nastavením systému s ohledem na firemní procesy. Samozřejmostí je příprava požadovaných výstupů dle potřeb zákazníka a to jak z pohledu obsahu, tak z pohledu designu. V průběhu provozu systému má každý uživatel možnost využít telefonickou či e-mailovou hot-line pro pomoc s řešením problémů souvisejících s provozem systému.

Hardwarové služby

Výběr hardwarového vybavení ponecháváme samozřejmě na vás. Pro hladký chod systému jsme však schopni doporučit vám dodavatele orientované na značková zařízení nebo navrhnout spolehlivou konfiguraci.

Školení

Školení navrhovaná individuálně dle potřeb klienta se vedou přímo u zákazníka. V rámci komplexní péče nabízíme i společné kurzy práce se systémem Helios Orange, seznam termínů zasíláme na požádání.

Péče o klienty

Spolehlivý a trvalý servis je našimi zákazníky velmi oceňován. Zahrnuje pravidelné informace o novinkách, průběžné konzultace nebo pravidelné aktualizace každého z užívaných modulů. K dispozici je také pohotovostní servisní služba pro případy poruch a nepředvídané výpadky systému.

 

Služby technického oddělení

Audit IT infrastruktury před instalací Helios Orange

Cílem auditu je zjištění připravenosti IT infrastruktury zákazníka pro nasazení Helios Orange.

Tato služba je při nákupu Helios Orange poskytována zdarma a je prováděna před vlastní instalací Helios Orange.
Audit výpočetní techniky resp. celé IT infrastruktury podá informaci o stavu těchto oblastí:

 • server(y)
 • pracovní stanice uživatelů
 • síť a její nastavení
 • základní software

Na základě získaných informací je v případě potřeby vypracováno doporučení úprav konfigurace IT infrastruktury zákazníka.

Pravidelný audit IT infrastruktury

Pro zajištění spolehlivého chodu Helios Orange je nutnou technickou podmínkou pravidelná kontrola Vaší IT infrastruktury. Pro zajištění optimálního provozu Helios Orange je nezbytné tento audit provádět minimálně 1x za rok.
Tato jednorázová služba kontroluje stav a zatížení všech částí počítačové sítě zákazníka a provoz Helios Orange.

 • Kontrola konfigurace HW a SW (podle informací od zákazníka)
 • Aktuálnost verze systémového SW zákazníka (včetně potřebných service packů a patchů
 • Antivirovou ochranu sítě zákazníka
 • Bezpečnost provozu Helios Orange – fyzické zabezpečení, nastavení práva a ochrana proti neoprávněnému přístupu ze sítě LAN i Internet
 • Zálohování databáze Helios Orange a dalších dat
 • Kontrola průměrného zatížení serveru Helios Orange během provozu (zejména procesor, paměť, diskový subsystém a síť)
 • Kontrola provozu Helios Orange – odezva aplikace, problémové činnosti

Potřebné informace jsou získány pomocí systémových nástrojů (např. sledování výkonu, SQL profiler), v případě potřeby a možnosti instalace i prostřednictvím SW třetí strany – SW firmy Quest - Spotlight a Quest Central.
Služba zahrnuje dvě návštěvy u zákazníka a max. 1 týden automaticky prováděného shromažďování potřebných informací. Během první návštěvy je zákazník seznámen s poskytnutou službou a je provedena potřebná konfigurace a případně instalace potřebného SW. Po následujícím shromáždění potřebných informací je zpracován návrh doporučených úprav konfigurace sítě zákazníka, se kterým je zákazník seznámen během druhé návštěvy technika. Zároveň je také zákazníkovi nabídnuta možnost realizace doporučených úprav firmou REDENGE solutions s.r.o. a je mu předána cenová nabídka na ně.

 
Napište nám. Ozveme se rychle zpět.
Napište nám. Ozveme se rychle zpět.
Firma*
Kontaktní osoba*
Telefon*
E-mail*
Obor činnosti
Jiný obor činnosti
Vaše sdělení