DPH při reklamaci zboží - Koordinační výbory - Účetní ...

Cílem tohoto příspěvku je sjednotit výklady některých ustanovení zákona o DPH účinného od 1.5.2004 (dále jen „EuDPH“). S odstraněním celních hranic mezi námi a ostatními členskými státy EU vyvstala otázka jak postupovat v případech, kdy dojde k rekla

DPH– daň z přidané hodnoty - Vaše Evropa

Na nákup zboží z jiné země EU, které si necháte zaslat domů, se mohou vztahovat zvláštní pravidla. Pokud společnost, od které nakupujete, prodává do vaší země zboží v celkové hodnotě převyšující určitý limit, nemůže účtovat DPH v zemi, ze které jste

Kdy musíte platit clo a DPH u zásilek ze zahraničí? -

Za zásilku ze zahraničí můžete v některých případech doplácet DPH a clo. Důležité je, jakou hodnotu zásilka má a kolik jste za ni zaplatili. A moc vám nepomůže, když odesílatelem bude jakože někdo z vaší rodiny. Nakupování v zemích, které se nacházej

DPH při pořízení zboží z jiného členského státu - Portál ...

Dodavatel z jiného členského státu je povinen při dodání zboží do tuzemska přiznat osvobození od daně a plátce (příjemce) je povinen přiznat daň na výstupu při pořízení zboží (platí i opačně).

Nárok na odpočet daně při pořízení zboží z jiného ...

Pokud tedyčeský plátce pořizuje zboží s přepravou z Rakouska od tamní osoby registrované k dani do tuzemska, místo plnění je v tuzemsku. Českého plátce dále stíhá povinnost vypořádat DPH v tuzemsku – odvést z tohoto plnění DPH, a pokud má standardně

Registrace

Vyplňte jednoduchý online formulář

Získej bonus

Zaregistruj se a získej nejvyšší vstupní bonus

Můžete hrát

Ihned po registraci můžete začít hrát

Neváhejte a získejte nejlepší bonusy. Po kliknutí se Vám zobrazí detailnější informace a můžete začít hrát.

Jak rychle vyděláte peníze je jen na vás

Vsaďte si

Nákup zboží z EU od neplátce -

- Informační server pro podnikání

DPH pro začátečníky – 5. část - Portál POHODA

Pořídí zboží z EU nad limit 326.000 Kč za rok. Stává se osobou identifikovanou. Přizná daň na ř. 3, 4 v přiznání, odvede daň. Odpočet nelze uplatnit. Přizná daň na ř. 3, 4 a zároveň uplatní nárok na odpočet na ř. 43, 44. Doveze zboží ze třetí země. N

Zasílání zboží - Registrace k DPH v EU

Česká obchodní firma (plátce DPH v České republice) zasílá zboží do jiných členských států EU soukromým osobám. Největší část zboží je zasílána zákazníkům do Německa, e-shop provozuje od 1. 1. 2015 a 3. 8. 2015 společnost pro zasílání do Německa přek

Změny v DPH při obchodování se zbožím v rámci EU ...

Identifikační číslo DPH při dodání zboží do jiného členského státu EU Od 1. 1. 2020 bude zavedena dodatečná podmínka pro uplatnění osvobození od DPH u dodání zboží do jiného členského státu EU. Dodavatel zboží musí mít k dispozici DIČ kupujícího a uv

Faktury do zahraničí – náležitosti, zvyklosti a doporučení ...

Osvobozená plnění bez DPH, jinak česká DPH (vrácení DPH při předložení dokladu u vyvezení zboží do třetí země – cena zboží vyšší než 2 000 Kč) Identifikovaná osoba Neplátce, který poskytl službu do EU podnikající osobě, s místem plnění v EU - přenese